Behandlingsmetoder

Fokuserad stötvåg 

Fokuserad stötvåg erbjuder hög precision vid behandling och har kapacitet att nå djupt med stor energimängd, vilket ger andra möjligheter än RPW (radiell stötvåg).
Fokuserade stötvågor kan tränga in till ett djup på ca 12cm vid maximal fokusering och energi, utan att skada omkringliggande vävnader.

Skillnaden jämfört med RPW är alltså att fokuserad stötvåg, går djupare, mer precist och med mycket större kraft ner i vävnaden där all energi koncentreras till den s.k fokuspunkten. Den bryter ned olika typer av förkalkningar och ärrvävnader, – samtidigt som den också kan behandla traditionella indikationer för radiell stötvågsbehandling, som har sin största energimängd transcutant.

Används med fördel vid:

• Epikondylit
• Förkalkningar
• Hopparknä
• Akillodyni
• Fasciit
• Tendinoser
• Lumbar facet syndrom
• Tibial stresssyndrom
• Hälsporre
• Urologi
• Frakturläkning
• Sårläknning

Radiell stötvåg /Shock wave 

Stötvågsbehandling är en spännande behandlingsform! Behandlingen är snabb, verkningsfull och en väl dokumenterad metod för bland annat senfästesproblem och ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska ingrepp. Användningssättet är enkelt och behandlingstiderna korta och intensiva.
Genom en applikator går stötvågor som uppstår av pneumatiskt tryck.
Indikationer där man påvisat mycket god effekt är axeltendiniter, epicondyliter, trochanteriter, benhinneinflammationer, achillessenor, hälsporrar mm.

 

Laser

LASER är en smärtfri behandlingsform som lindrar kronisk smärta i muskler och leder.

Stimulerar cellfunktioner (immunförsvaret).

 • Minskar smärta.
 • Reducerar inflammation.
 • Reducerar svullnader och ödem.
 • Främjar läkning av muskelskada

 

Koppning

 • Påverkar bindväven och blodgenomströmingen
 • Ökar vätskerörelsen och utrensningen
 • Bra vid långvarig muskelspänning
 • Bra vid muskelknutar och triggerpunkter
 • Bra vid senfästesinflamation
 • Minskning av celluliter
 • Bra mot fibromyalgi
 • 10 min koppningsmassage motsvarar ca 45 min vanlig massage

 

Muskulering/Idrottsmassage 

Muskulering är en behandlande massageform där tester och hemprogram ingår i behandlingen. I behandlingen utförs också massage, triggerpunkts- och töjningsbehandling.

Varför muskulering?

 • Ökar töjbarheten i muskler och vävnad
 • Löser muskelspänningar och minskar muskelömhet
 • Skadeförebyggande behandling

 

Triggepunktsbehandling

Den behandling av myofasciala triggerpunkter inriktar sig på att inaktivera triggerpunkten, genom att få den spända muskelfibersträngen i muskeln att slappna av. Detta uppnås genom olika stretch- och massageteknik samt genom utnyttjandet av de reflektoriska mekanismer som tryck och beröring har på smärta.

 

Dry Needling

Är dry needling farligt?
Nej, dry needling är en mycket säker metod om den utförs av utbildade terapeuter som har utmärkt tre dimensionell anatomisk kunskap. Terapeuten vet alltid vart nålspetsen befinner sig. Kontraindikationer är alltid något som först utreds för att se om dry needling är lämplig för patienten. Vanliga biverkningar av dry needling är blåmärken samt behandlingsömhet.

Hur länge håller behandlingsömheten i sig?
Det varierar och det är allt från några timmar till 1-2 dagar. I enstaka fall kan det vara en viss ömhet i upp till 4 dagar.

Hur lång tid tar en behandling med Dry Needling?
Det tar normalt mellan 10-20 minuter att behandla med Dry Needling. Det tillkommer tid för undersökning och utvärdering.Varje punkt kan behandlas allt från några sekunder upp till 30-60 sekunder.
De flesta tillstånd bör behandlas mellan 2-4 gånger där det sedan tillkommer uppföljning efter någon eller några veckor. Det normala är att det är mellan 3-8 dagar mellan behandlingarna.

När kommer resultatet av behandlingen att kännas?
De flesta patienter känner en lättnad inom en dag eller två efter deras första behandling.
Fullständigt resultat känns typiskt efter 2-4 behandlingar.

Är nålarna sterila?
Ja, jag använder endast sterila engångsnålar.

Vilka tillstånd kan behandlas?

 • Muskelsmärta
 • Huvudvärk
 • Ländryggssmärta
 • Akuta ryggskott
 • Nackspärr
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Behinneinflammation
 • Smärta ut i armarn
 • Piriformissyndrom
 • Ishias
 • Knäsmärtor
 • Muskelbristningar
 • Skuldersmärta

Detta var bara några smärttillstånd vilket gör att det inte är begränsat till dessa här ovan som har nämnts utan betydligt mer kan behandlas.

Vilken fysiskt aktivitet kan jag utföra efter Dry Needling?
Väldigt lätt fysisk aktivitet och försiktig stretching efter en behandling kan hjälp till med att minska ömheten efter en behandling.

Hur kan jag minska behandlingsömheten?
Du kan minska på behandlingsömheten genom att ta en varm dusch eller bad efter behandlingen eller lägga på en värmekudde på den behandlade kroppsdelen. Det kan också hjälpa ett du varvar med att lägga på en ispåse under en minut och värmer sedan åter upp huden igen med en värmekudde.
Det är inte fel att du försiktigt sträcker på de behandlade musklerna 2-3 gånger per dag i ungefär 30 sekunder per muskel.

Kinesiotejp

Det är en elastisk terapeutisk tejp, som används som förebyggande och behandlande av vanliga sportskador och en rad av olika fysiska smärtor. Tejpen är unik, då den förebygger och behandlar skador i muskler och leder utan att påverka blodcirkulation och rörelsemönstet negativt.

QINOpraktik

QINOpraktik i grunden, är en kombination av Österländsk och Västerländsk medicin och behandling. Vi fokuserar på Varför (Orsaker) du har ont eller är i obalans, inte Vart du har ont eller är i obalans (Symtomen) Vad är skillnaden?

De allra flesta terapeuter och läkare, fokuserar på och behandlar dina symtom och detta eftersom dem utgår ifrån VART du har ont, men lägger oftast ingen större vikt vid VARFÖR du har ont.
Deras fokus på och behandlingar av dina symtom, döljer i regel bara kroppens sätt att berätta att något är fel. Vilket också är svaret på varför du aldrig blir riktigt bra, att symtomen bara hålls i schack och/eller att smärtorna/obalanserna bara kommer tillbaka.
Kroppen ÄR en självläkande organism, läkning kommer inifrån och kroppen kan läka ut i princip vad som helst. Med rätt hjälp vill säga.
Man brukar dela in ryggraden i 3 delar: Nacke, Bröstrygg och Ländrygg.
I bröstryggen, har vi hela revbenspaketet som håller ryggraden stabil, men i ländryggen? Bara muskler.
Om nu dessa muskler av någon anledning får en försämrad kontakt med hjärnan får dessa inte tillräcklig information att de måste spänna sig, till exempel för att stabilisera ländryggen.

 • Behandlar Obalans i kroppen/musklerna
 • Gör muskeltester
 • Använder activator
 • Mobilsering med kilar

 

OBS! Är du osäker om en behandling passar dig? Läs mer under fliken kontraindikationer.